Пошук по ID

Місто Яремче знову на першому місці

21.12.2011

 

Відділами, підприємствами та установами міста Яремче забезпечено виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче на 2011 рік».
За результатами комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку районів та міст області за дев’ять місяців 2011 року, як і за попередні роки, місто Яремче займає перше місце серед районів та міст області, що досягнуто завдяки високим показникам у всіх сферах діяльності міста, а саме:

1. Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій до обсягів на початок року за I півріччя 2011 року склав 106,5%.

2. Обсяг інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року за I півріччя 2011 року склав 3573,0 грн.

За статистичними даними за січень-червень 2011 року сума вкладених інвестицій в основний капітал склала 77038,0тис.грн., з них:
у житлове будівництво - 44100,0 тис.грн.
ТзОВ «Карпатські зорі» - 5000,0 тис.грн.
ТзОВ «Скорзонера» - 10626,0 тис.грн.
ТзОВ «Карпатський стандарт» - 4307,0 тис.грн.


Загальна вартість інвестицій в житлове будівництво за січень-червень 2011 року – 44,1 млн.грн., що складає 88,7% до аналогічного періоду 2010 року. Введено в експлуатацію житла загальною площею 13 471м.кв., що складає 72,1% до відповідного періоду минулого року.

3. Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення склав 721,6 грн. 

За січень-вересень 2011 року забезпечено поступлення збору до Зведеного бюджету України в розмірі 35136,4 тис.грн., що на 7439,3 тис.грн., або на 26,9% більше відповідного періоду минулого року, в т.ч. до місцевих бюджетів – в сумі 20976,1 тис.грн. , що на 260,6 тис.грн. менше ніж за відповідний період минулого року. За січень-вересень 2011 року надійшло до місцевого бюджету 4140,9 тис.грн. плати за землю. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 3684,3 тис.грн. Таке зменшення пояснюється тим, що в 2010 році плата за землю обчислювалась, виходячи із ціни продажу земельної ділянки, а в 2011 – із нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

Разом з тим, на втрати бюджету значно вплинуло скасування ринкового збору, який не справляється на ринках регіону відповідно до вимог Податкового кодексу України.

4.Рівень виконання річного завдання збору власних надходжень до Пенсійного фонду України склав 71,49%. 

Станом на 01.10.2011 року до бюджету управління Пенсійного фонду надійшло власних коштів в сумі 33687,0 тис.грн., або 100,5% планового завдання. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшились на 7808,9 тис.грн. або 130,1%.

5.Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, до відповідного періоду минулого року (попередні дані) склав 85,1%. 

За січень-вересень 2011 року промисловими підприємствами регіону, які включені в основне коло, реалізовано промислової продукції на суму – 785,3 тис.грн., що становить 62,7% від запланованого на 2011 рік.

6.Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів до відповідного періоду попереднього року (I півріччя 2011 року) склав 402,9%.

7.Коефіцієнт покриття експортом імпорту (I півріччя 2011 року) становить 0,67.

8.Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі до відповідного періоду попереднього року склав 123,1%. 

За січень-вересень 2011 року оборот роздрібної торгівлі склав 242353,8 тис.грн., що на 23,1% більше відповідного періоду минулого року. Оборот роздрібної торгівлі на одну особу склав 10843,6 грн.

9.Обсяг реалізованих послуг за січень-серпень 2011 року склав 201351,7 тис.грн., що складає 132,7% до відповідного періоду минулого року. 

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення за січень-серпень 2011 року до відповідного періоду минулого року склав 2213,7 грн.

10.Приріст (зменшення) населення, до початку року за січень-червень 2011 року склав 0,77%.

За останні роки намітилась тенденція до приросту населення, так за січень-серпень 2011 року загальний приріст чисельності населення склав 172 особи, що на 48 осіб більше ніж за відповідний період 2010 року.Кількість народжених у січні-серпні 2011 року склала 267 осіб, що на 61 особу більше ніж у відповідний період 2010 року. Кількість померлих осіб у січні-серпні 2011 року склала 182 особи, що на чотири особи менше ніж за відповідний період 2010 року.

11.Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-червень 2011 року становила 2065,0 грн., що складає 114,2% до відповідного періоду минулого року.

12.Середній розмір пенсій по регіону ст. на 01.10.2011 року становив 1147,66 грн., що складає 109,4% до відповідного періоду минулого року.

13.За січень-вересень 2011 року створено 872 одиниці нових робочих місць, що становить 86,3% до річного завдання.

Однак, за дев”ять місяців 2011 року ще є ряд соціально-економічних показників, які негативно впливають на загальну оцінку діяльності регіону, а саме :
- згідно статистичних даних, станом на 01.10.2011р. заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах основного кола нашого регіону становила62,5тис.грн., яка зменшилася в порівнянні з початком року на 63,1%.Дана заборгованість допущена ТзОВ «Вест-Вуд», яке не здійснює діяльності і є економічно-неактивним. 
- темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України склав 83,5%. 
- Заборгованість зі сплати до бюджету Фонду станом на 01.10.2011 року складає 204,2 тис.грн.

Борг економічно-активних платників ст.. на 01.10.2011 року становить 204,2 тис.грн. В порівнянні з 01.01.2011 роком сума боргу (135,4 тис.грн.) збільшилась на 68,8 тис.грн.
Найбільшими боржниками до Пенсійного фонду є :
ТзОВ СП «Вес-Вуд» - 35,8 тис.грн.
ТзОВ СП «Ворохтянська лісова компанія» - 20,9 тис.грн.
СПД Кріцак М.М. - 13,5 тис.грн.
ДОК НСБ «Україна» - 25,7 тис.грн.
ДП СП «Яремче» - 8,4 тис.грн.

Темп зростання ( зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників до зведеного бюджету до початку року становить 136,0%. 

Станом на 01.10.2011 року податковий борг по платежах до бюджету склав – 554,9 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету – 486,4 тис.грн., кількість підприємств-боржників – 11. Податковий борг до зведеного бюджету в порівнянні з 01.01.2011р. збільшився на 108,4 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету на 43,5 тис.грн. Основними боржниками є : ЗАТ «Прут» - 3,1 тис.грн., СПД Сорохманюк І.В. – 9,2 тис.грн., ТОВ «Авгур» - 13,6 тис.грн, СПД Могилевич В.В. 7,0 тис.грн., ТОВ «Захід-Лісбуд» - 24,7 тис.грн., ТОВ СП «Вест-Вуд» - 98,8 тис.грн., ТОВ «Козачок – Буковель» - 31,6 тис.грн., ТОВ «Новекс Дім» - 80,4 тис.грн., ПВФ «Вуглеконтракт» - 0,7 тис.грн., ДОК НСБ «Україна» - два позови на суму 38,4 тис.грн., СПД Семків І.С. – три позови на суму 14,4 тис.грн.
- кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення склала 42,3 одиниці.

Кількість скоєних злочинів безпосередньо пов'язана з кількістю відпочиваючих в регіоні, яких за дев’ять місяців 2011 року нараховувалось 810,4 тис. осіб., що відповідно впливає на показник рівня злочинності, який розраховується на кількість місцевого населення (22.2 тис.осіб).

- середня чисельність населення згідно статистичних даних по регіону станом на 01.10.2011р.складає 22,345 тис. чол.

Згідно з балансом трудових ресурсів у місті їх чисельність залишається в межах 12,545 тис. чоловік. Рівень зареєстрованого безробіттястаном на 01.10.2011 року склав 2,99%, який у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 0,13%. 

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому

Джерело: yaremche.org

← назад